Trig Social Media bröt mot redovisningsregler

Trig Social Media AB har i en delårsrapport på ett antal punkter åsidosatt bestämmelserna om regelbunden finansiell information. Finansinspektionen har därför beslutat att ge bolaget en erinran för att ha brutit mot redovisningsreglerna. Trig Social Media ska även betala en straffavgift på 300 000 kronor.

Trig Social Media är ett svenskt aktiebolag noterat på Frankfurtbörsen och som omfattas av FI:s redovisningstillsyn. De bestämmelser som Trig Social Media har åsidosatt är viktiga för att investerare och andra intressenter ska kunna bedöma bolagets finansiella ställning och utveckling. Överträdelserna kan inte anses som ringa eller ursäktliga.

Erinran är en sanktion som kan meddelas bolag som omfattas av FI:s redovisningstillsyn.

Laddar sidan