FI ingår i internationellt nätverk för klimat och finansmarknad

I samband med klimattoppmötet i Paris den 12 december presenterade Banque de France, den franska centralbanken, ett nätverk som bildats av åtta centralbanker och tillsynsmyndigheter.

FI är en av tillsynsmyndigheterna i nätverket. Nätverket syftar till att skapa en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kopplingen mellan klimat och finansmarknad. De som ingår i gruppen från start har redan utvecklat ett arbete kring frågorna, men tanken är att fler myndigheter från olika länder successivt ska kunna anslutas.

FI ingår i nätverket tillsammans med Banque de France, Bank of England, Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank, The People's Bank of China, Banco de Mexico och Monetary Authority of Singapore.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan