FoF Asset Management får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen ger FoF Asset Management Aktiebolag en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

FI har granskat hur värdepappersbolaget FoF har tillämpat kapital- och rapporteringskraven under åren 2015 och 2016. FI:s utredning visar att bolaget under åren 2015 och 2016 systematiskt har brutit mot regler av central betydelse i kapitaltäckningsregelverket.

Överträdelserna är allvarliga och har pågått under en förhållandevis lång tid.

Med hänsyn till de förbättringsåtgärder som bolaget har vidtagit anser FI att det är tillräckligt att FoF ges en varning som förenas med en sanktionsavgift på
20 000 kronor.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan