Folksam Liv får anmärkning och straffavgift

Finansinspektionen ger Folksam ömsesidig livförsäkring en anmärkning. Folksam Liv ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

FI har undersökt om Folksam Livs fördelningar av återbäring för vissa typer av riskförsäkringar åren 2013 och 2014 har varit förenliga med gällande regler.

FI:s undersökning visar att detta har gjorts på ett sätt som stått i strid med den så kallade kontributionsprincipen, som innebär att överskott ska fördelas i proportion till bidrag till försäkringen, utan att ha haft stöd för det i vare sig bolagsordningen eller i de aktuella försäkringsavtalen.

Folksam Liv har därmed brutit mot försäkringsrörelselagen.

Överträdelserna är inte av den karaktären att det är aktuellt att återkalla bolagets tillstånd. FI ger därför bolaget en anmärkning och beslutar om en straffavgift på tio miljoner kronor.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan