Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

Onsdagen den 29 november presenterar Finansinspektionen (FI) sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Slutsatserna i den andra stabilitetsrapporten för året presenteras av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier på en pressträff.

Tid: Onsdag 29 november kl. 10.00
Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm

Stabilitetsrapporten publiceras på FI:s webbplats fi.se kl. 8.00 den
29 november.

Pressträffen är bara för media, men kommer att direktsändas via fi.se.

FI:s stabilitetsrapport publiceras två gånger per år. Rapporten bedömer
den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag
och hushåll.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan