Monark Finans tillstånd återkallas

2018-05-23 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

Monark Finans AB har sedan den 15 januari 2016 haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar. FI har undersökt om bolaget har drivit den verksamhet som tillståndet avser och har funnit att bolaget inte har gjort det. Det finns därmed grund för att återkalla bolagets tillstånd. Beslutet gäller omedelbart.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan