Finansinspektionen granskar hanteringen av utlämningsärende

2018-12-14 | Pressmeddelanden

Med anledning av de uppgifter som framkommit i Svenska Dagbladet om FI:s hantering av ett utlämningsärende har FI inlett en intern rättslig prövning. Syftet är att säkerställa att ärendet handlagts på ett korrekt sätt.

– Vår bedömning är att vi har hanterat utlämningsärendet juridiskt korrekt, men för att bringa klarhet har vi tillsatt en intern rättslig utredning. Jag har även kallat in FI:s styrelse till ett extra sammanträde på tisdag den 18 december för att informera om ärendet och ta ställning till fortsatt hantering, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Laddar sidan