Presentation av Finansinspektionens kartläggning av konsumtionskrediter

2018-06-11 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) presenterar en kartläggning av marknaden för konsumtionskrediter vid ett frukostseminarium torsdagen den 14 juni.

FI har undersökt blancolån, revolverande krediter och objektsfinansiering (exkl. bolån). Kartläggningen har gjorts med anledning av ett särskilt uppdrag från regeringen och bygger på stickprovsdata och aggregerad data hämtad från ett tjugotal banker och kreditmarknadsbolag.

Vid seminariet kommer FI bland annat att redogöra för utvecklingen av konsumtionskrediter, hur företagen gör kreditprövningar, kostnader med lån samt vilka risker som FI identifierat.

Deltagare är i förväg inbjudna representanter för finansbranschen, myndigheter och forskning. Seminariet är fullbokat, men det kommer att filmas och läggas ut på FI:s webbplats i efterhand.

Kartläggningen presenteras av Malin Omberg, områdeschef för Konsumentskydd, och Michael Andersson, senior analytiker på staben Ekonomisk analys.

Efter presentationen följer kommentarer från Marieke Bos, forskare vid Swedish House of Finance, och Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Media inbjuds att närvara vid seminariet.
Medtag pressleg.

Tid: Torsdagen den 14 juni kl. 08.30–10.00
Plats: Finansinspektionens lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan