Bankernas utlåning till fastighetsföretag kräver mer kapital

FI bedömer att företagen i det svenska finansiella systemet överlag har tillräcklig motståndskraft för att klara ett sämre läge. Men de kommersiella fastighetsföretagen är sårbara för störningar. Därför bedömer Finansinspektionen (FI) att bankerna behöver mer kapital för dessa exponeringar. Det skriver FI i årets första stabilitetsrapport som presenteras i dag.

Pressträffen visas via webb-tv med start klockan 10.

FI konstaterar att ekonomin i Sverige och globalt börjar gå in i en mer dämpad fas, och att de låga räntorna förväntas förbli låga under en längre tid framöver. Riskerna förknippade med en ränteuppgång har därför fallit tillbaka. Samtidigt kan fortsatt låga räntor leda till ökat risktagande bland investerare.

– Motståndskraften i den svenska finansiella sektorn är tillfredsställande, men vi ser ett behov av ökat kapital när det gäller bankernas exponering mot kommersiella fastighetsföretag, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Bankernas kapital för att täcka riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag understiger de förluster som FI bedömer kan uppstå vid stress. Även om bankernas samlade kapital är tillräckligt, anser FI därför att det behövs mer kapital för bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

I dag publicerar FI också en rapport om den kommersiella fastighetsmarknaden och finansiell stabilitet.

FI:s stabilitetsrapport och rapporten om den kommersiella fastighetsmarknaden presenteras av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier på en pressträff i dag.

Tid: Tisdag den 28 maj kl. 10.00
Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm.

Pressträffen är endast för media, men den sänds direkt på FI:s webbplats fi.se.

Läs mer

Laddar sidan