StrateVic Finance Group AB ska betala sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) har beslutat att StrateVic Finance Group AB ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor.

FI:s undersökning visar att StrateVic Finance Group AB inte har offentliggjort sin årsredovisning för 2017 och halvårsrapport 2018 enligt kraven i lagen om värdepappersmarknaden. Bolaget har därmed brutit mot regler som är viktiga för att investerare och andra intressenter ska kunna bedöma ett bolags finansiella ställning, resultat och förvaltning.

FI anser att bristerna är sådana att det finns anledning att ingripa mot StrateVic Finance Group AB och att bolaget därför ska betala en sanktionsavgift på 1 500 000 kronor.

StrateVic Finance Group AB, som tidigare hade företagsnamnet Stockholm IT Ventures AB, är ett svenskt aktiebolag vars aktier sedan 2014 är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av Börse Frankfurt (Frankfurtbörsen).

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan