FI återkallar tillstånden för värdepappersbolaget Exceed

Finansinspektionen (FI) återkallar tillstånden för Exceed Capital Sverige AB med omedelbar verkan. FI:s beslut innebär att bolaget blir av med samtliga tillstånd och inte längre får bedriva tillståndspliktig verksamhet. På en pressträff i dag, tisdag 2 juni kl 14.00, presenteras beslutet av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsjurist Eric Leijonram.

Se webbsänd pressträff

Sanktionsbeslutet fattades av FI:s styrelse på ett extrainsatt sammanträde i dag.

Exceed är ett värdepappersbolag vars verksamhet huvudsakligen består av rådgivning om finansiella instrument till konsumenter, både genom egna rådgivare och genom anknutna ombud. Bolaget har cirka 10 000 kunder och ett 40-tal anställda.

FI:s undersökning visar att Exceed genomgående har brutit mot centrala kundskyddsregler i värdepapperslagstiftningen. Ett exempel på detta är att Exceed har gett råd till kunder, många gånger äldre personer, att investera sina sparpengar i mycket komplexa och riskfyllda produkter utan att säkerställa att kunderna haft nödvändig kunskap om de stora riskerna. Ett annat exempel är att den information som Exceed lämnat till sina kunder om avgifter varit direkt missvisande.

Vid rådgivning av så pass komplexa och riskfyllda produkter till konsumenter är kraven särskilt högt ställda. Produkterna är inte lämpliga för alla, utan företagen har ett stort ansvar att säkerställa så att inte fel produkt hamnar hos fel konsument. Undersökningen visar att Exceed har brustit i detta ansvar, och det är allvarligt.

Det innebär att Exceed inte visat den omsorg om sina kunder som krävs enligt lagen. Bolaget har dessutom försvårat FI:s arbete under utredningens gång.

– Det här är ett tydligt exempel på oseriös rådgivning som inte utgår från vad som är bäst för konsumenten, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Och ett värdepappersbolag som inte visar omsorg om sina kunder har inte på marknaden att göra.

Beslutet innebär att Exceed inte längre får erbjuda investeringsrådgivning och att den tillståndspliktiga verksamheten ska avvecklas under ordnade former.

Alla kunder ska nu kontaktas och få ytterligare information från Exceed om hur avvecklingen kommer att gå till.

Pressträff

Tid: Tisdagen den 2 juni kl. 14.00
Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas via fi.se.

Praktisk information inför pressträffen

Med anledning av coronaviruset gäller följande för besökare till FI:

  • Du ska vara helt frisk och symptomfri i minst två dagar.
  • Du ska inte ha träffat en person med konstaterad coronasmitta.
  • Du ska inte ha varit utomlands de senaste två veckorna.

Vi tackar för din förståelse.

Presstjänst


(Ej sms)