Fortsatt skäl att avvakta med utdelningar året ut

Trots positiva signaler råder det fortfarande stor osäkerhet om utvecklingen av coronapandemin framöver, både i Sverige och i omvärlden. För att säkra bankernas motståndskraft i ett fortsatt osäkert läge bör bankerna därför avstå från att dela ut medel till aktieägare under 2020. Det var budskapet när Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen talade på Fastighetsdagen i dag.

− Krisen är långt ifrån över. Vi förväntar oss därför att bankerna avvaktar med utdelningar till i vart fall efter årsskiftet, sa Erik Thedéen.

Erik Thedéen slog fast att Finansinspektionen (FI) anser att utdelningar normalt sett är en fråga för företagen, men eftersom banksektorn bedriver samhällsviktig aktivitet har de ett ansvar att rusta sig själva för att klara krisen. Att bankerna vid en sämre ekonomisk utveckling kan klara av både kreditförluster och samtidigt möta lånebehov från företag och hushåll är viktigt för hela Sveriges ekonomi och därför vill FI att bankerna är särskilt försiktiga i denna osäkra tid.

− Att avvakta med utdelningarna är en billig försäkring. Om vi får en markant sämre utveckling, då behövs kapitalet i bankerna för att klara ekonomin. Får vi en mer positiv utveckling, då finns pengarna kvar, men aktieägarna får invänta utdelningar till dess att läget har klarnat, sa Erik Thedéen.

När osäkerheten om coronakrisens påverkan på samhällsekonomin minskat, ser FI inte hinder för att lönsamma och välkapitaliserade banker återupptar normala utdelningar.

Europeiska centralbanken och Europeiska systemrisknämnden har gett uttryck för en liknande syn i fråga om andra europeiska banker.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan