SEB får sanktionsavgift för brister i arbetet med att motverka penningtvätt i Baltikum

SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor.

Webbsänd pressträff kl. 16.30

FI:s undersökning, som sträcker sig från och med 2015 till och med första kvartalet 2019, visar att SEB:s dotterbanker i Baltikum har varit utsatta för förhöjd risk för penningtvätt. Dels på grund av det geografiska läget, dels för att kunder med högre risk för penningtvätt stått för en ansenlig del av dotterbankernas affärsvolymer och transaktioner.

Samtidigt visar FI:s undersökning att banken haft brister att identifiera och hantera risken för penningtvätt associerade med vissa av de utländska kunderna och inhemska kunder med utländska ägare. Banken har inte heller lyckats åtgärda bristerna som identifierats av bankens kontrollorgan i tillräcklig utsträckning under perioden. Dessutom har SEB:s interna kontrollfunktioner och transaktionsövervakning inte fått tillräckligt med resurser.

SEB har på senare år vidtagit, och planerar att vidta, åtgärder för att komma tillrätta med bristerna på penningtvättsområdet. Men FI bedömer att bankens brister under undersökningsperioden trots detta inneburit att banken inte levt upp till de krav som lagen kräver och SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor.

FI har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Här har FI förelagt banken att göra vissa åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner.

– Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger generaldirektör Erik Thedéen.

FI:s undersökning av SEB har koordinerats med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI har undersökt SEB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen medan de baltiska tillsynsmyndigheterna undersökt hur SEB:s baltiska dotterbolag har följt penningtvättsregelverket i sin verksamhet. SEB:s estniska dotterbolag får i dag även ett föreläggande och en sanktionsavgift av den estniska tillsynsmyndigheten för brister i deras arbete att motverka penningtvätt i Estland. Bankens baltiska dotterbolag har också tidigare fått en sanktion i Lettland och ett föreläggande att rätta till brister i Litauen.

Pressträff

På en pressträff i dag kl. 16:30 presenteras beslutet av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och Per Håkansson, FI:s tidigare chefsjurist, som har haft i särskilt uppdrag att leda sanktionsprövningen av SEB.

Tid: Torsdagen den 25 juni kl.16.30
Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm

Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas via fi.se.

Praktisk information kring pressträffen

Med anledning av coronaviruset gäller följande för besökare till FI:

  • du ska vara helt frisk och symptomfri i minst två dagar
  • du ska inte ha träffat en person med konstaterad coronasmitta de senaste två veckorna
  • du ska inte ha varit utomlands de senaste två veckorna.

Vi tackar för din förståelse.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan