FI avser att höja det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent

Finansinspektionen (FI) avser att höja det kontracykliska buffertvärdet till 1 procent under det tredje kvartalet 2021.

I mars 2020 sänkte FI det kontracykliska buffertvärdet till 0 procent. Bakgrunden var den ekonomiska osäkerheten i samband med coronapandemins utbrott. FI bedömer att det ekonomiska läget har fortsatt att förbättras över sommaren och att riskerna för stora kreditförluster i bankerna har minskat ytterligare. Samtidigt kvarstår höga risker i det finansiella systemet kopplade till risktagande, höga tillgångspriser och höga skulder. Därför bedömer FI att det nu är lämpligt att i ett första steg höja buffertvärdet till 1 procent.

"Det är läge att dra tillbaka våra krisåtgärder. Vi ser att den ekonomiska återhämtningen fortsätter, samtidigt som risktagandet i det finansiella systemet är högt. Det är därför naturligt att vi nu börjar bygga upp motståndskraften i bankerna inför framtida utmaningar genom att höja den kontracykliska bufferten", säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI skickar idag ut underlag för synpunkter till berörda företag och har inlett samråd med Riksbanken och Riksgälden. Beslut i frågan fattas därefter av FI:s styrelse den 28 september.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan