FI-tillsyn 8: Styrning och kontroll av it-verksamheten i försäkringsföretag

2018-11-15 | Rapporter Försäkring

Försäkringsföretagen har överlag en god styrning och kontroll av sin it-verksamhet. Men FI har också hittat fall där försäkringsföretag har svårt att överblicka och hantera konsekvenserna av sina uppdragsavtal, det visar FI:s tillsynsrapport.

Digitaliseringen i den finansiella sektorn ökar samtidigt som nya innovationer skapar produkter, affärsmodeller och samarbetsformer som ställer högre krav på riskhantering, styrning och kontroll av it-verksamheten än tidigare. Detta gäller särskilt styrning och kontroll av it-verksamhet som omfattas av uppdragsavtal eftersom utlagd verksamhet inte är lika transparent som när den drivs i egen regi.

Samtidigt kan utläggning av it-verksamheten leda till både kvalitetshöjningar och besparingar. Nya eller små aktörer inom försäkring kan med moderna och jämförelsevis billiga tjänster från professionella it-leverantörer konkurrera på marknader som de annars inte skulle haft tillgång till.

Omfattningen av uppdragsavtal kan i hög grad påverka ett försäkringsföretags förmåga att överblicka och hantera konsekvenserna av sina it-strategiska vägval. Givet den ökade digitaliseringen visar FI:s analys att det finns ett antal förbättringsområden som behöver särskilt fokus.

Läs mer

Laddar sidan