FI-tillsyn nr 13: Kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

2019-06-27 | Rapporter Försäkring

Finansinspektionen har genomfört en fördjupad analys av hur ett antal av livförsäkringsföretagen beräknar sina förväntade framtida kostnader när de värderar de försäkringstekniska avsättningarna. Vi har också analyserat hur företagen beskriver beräkningarna i sina försäkringstekniska beräkningsunderlag.

Analysen visar att:

  • vissa av företagen behöver se över och förbättra sin kostnadsmodellering
  • de allra flesta av företagen som ingår i analysen behöver utveckla sina försäkringstekniska beräkningsunderlag så att de blir mer utförliga och tydliga.

FI rekommenderar företagen att analysera sina kostnader och utveckla och förbättra sina modeller för värdering av framtida kostnader. Dessutom uppmanas företagen att göra en översyn av sina försäkringstekniska beräkningsunderlag.

Laddar sidan