Relationen mellan Solvens 2 och tjänstepensionsdirektivet

FI har lämnat ett remissvar på promemorian Relationen mellan Solvens 2-direktivet och tjänstepensionsdirektivet.

I sitt svar pekar FI på bland annat på att:

  • Någon form av arbetsgivaransvar för att slutgiltigt fullfölja ett pensionsåtagande torde vara det avgörande för att motivera särskilda solvensregler för tjänstepension.
  • Det är problematiskt att hantera olika regelverk inom ramen för en och samma juridiska person.
  • Den redan upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar ska fortsätta tillämpas fram till 2017 får besvärande konsekvenser.
Laddar sidan