Yttrande om trafikolyckor med gränsöverskridande aspekter

Finansinspektionen har lämnat synpunkter om offentligt samråd om preskriptionstider och lagvalsregler vid trafikolyckor med gränsöverskridande aspekter.

I sitt svar ställer sig FI sig positiv till ändrade regler för att förstärka konsumentskyddet och för att underlätta för försäkringstagare att tillvarata sina rättigheter.

Laddar sidan