Yttrande över Solvens 2-utredningens betänkande

2012-02-02 | Remissvar

Finansinspektionen instämmer i flera av huvudprinciperna bakom utredningens förslag för att genomföra Solvens 2-direktivet i svensk rätt. FI har samtidigt ett antal invändningar mot utredningens förslag, både i principiella frågor och i detaljregleringen.

FI välkomnar i stort den utveckling mot en mer riskbaserad försäkringstillsyn som Solvens 2-regleringen innebär

Laddar sidan