Remissvar om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

FI stödjer utredningens förslag att riksdagen genom lag bestämmer ramarna för hur Riksbankens balansräkning ska utformas, vilket innebär regler för såväl kapitalet som valutareserven. FI tar däremot inte ställning till de nivåer som föreslås.

Utredningens olika förslag skulle enligt FI:s bedömning stärka Riksbankens finansiella oberoende och skulle göra ansvarsfördelningen mellan svenska myndigheter tydligare.

Riksbankens valutareserv har som syfte att i krislägen kunna lämna likviditetsstöd i utländsk valuta till svenska banker och kreditinstitut. Sedan hösten 2008 har en rad nya verktyg och åtgärder tillkommit (framförallt för Riksgälden och Finansinspektionen) som på olika sätt kompletterar valutareservens roll.

Laddar sidan