Remissvar: Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

FI instämmer i flertalet av de förslag och resonemang i förslaget.

Lagändringarna syftar till att stärka skyddet för konsumenter och övriga kunder till försäkringsförmedlare. FI är framför allt positiv till att det införs strängare krav för den som vill bedriva försäkringsförmedling.

Vidare är FI mycket positiv till regler för hantering av intressekonflikter och förbud för provisioner i vissa fall. Vad gäller regleringen av intressekonflikter och provisioner menar FI att det klart bör framgå att FI ska kunna förbjuda vissa former av provisioner.

Laddar sidan