Förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar m.m.

2022-09-30 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker Bolagsverkets förslag att ändra föreskrifterna om elektronisk ansökan.

Anledningen är att föreskrifterna är gamla och i behov av en uppdatering samt att det skett en juridisk och teknisk utveckling av elektroniska underskrifter.

FI tillstyrker också att anmälan och information om verklig huvudman ska lämnas samtidigt som nybildning av ett företag eller en förening anmäls till Bolagsverket. Detta är en klar förbättring i förhållande till vad som gäller i dag, då anmälan om verklig huvudman ska registreras inom fyra veckor från det att den juridiska personen registrerades hos Bolagsverket.

Laddar sidan