Anmärkning och straffavgift för Garantum Fondkommission

2011-06-29 | Sanktioner Marknad

Garantum Fondkommission AB har haft brister i sitt ersättningssystem. Bolaget har haft en otillräcklig riskanalys och har inte skjutit upp den rörliga ersättningen som reglerna kräver.

Bolaget har inte heller offentliggjort ersättningssystemet på ett korrekt sätt. Bolaget får därför en anmärkning och en straffavgift på 1 100 000 kr.

Laddar sidan