Landshypotek Bank får föreläggande att göra rättelse

2017-06-22 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen (FI) har i samband med en undersökning av Landshypotek Bank Aktiebolag (banken) identifierat brister i en av bankens värderingsmetoder som av banken kallas för ”förenklad marknadsvärdering”. FI bedömer att värderingsmetoden inte uppfyller kraven i regelverket för säkerställda obligationer då banken inte har bedömt varje fastighet självständigt och separat. Enligt FI kan värderingsmetoden leda till värden som ligger både under och över det egentliga marknadsvärdet.

FI förelägger därför banken att senast den 31 december 2018 utesluta de hypotekskrediter som inte är avsedda för bostadsändamål och som inte har individuellt värderade marknadsvärden ur säkerhetsmassan för säkerställda obligationer.

FI har i sitt beslut avsatt en relativt lång period för banken att göra rättelse. Detta för att ge banken tillräckligt med tid för att fastställa uppdaterade marknadsvärden för de hypotekskrediter som har värderats med den förenklade marknadsvärderingen. FI kommer att följa upp rättelserna inom ramen för sin ordinarie tillsyn.

Överklagande till förvaltningsrätten

Landshypotek Bank Aktiebolag har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten i Stockholm och begärt inhibition. Finansinspektionen har lämnat ett yttrande till förvaltningsrätten den 20 juli 2017.

Landshypotek Bank Aktiebolag har dragit tillbaka sitt överklagande till förvaltningsrätten.

FI avskriver föreläggande

FI avskriver tidigare föreläggande avseende Landshypotek Bank. (2018-02-15)

Läs mer

Laddar sidan