Finansiella företag

2015

Handelsbanken får anmärkning och straffavgift

2015-05-19 | Sanktioner Bank

FI ger Svenska Handelsbanken en anmärkning. Banken ska också betala en straffavgift på 35 miljoner kronor.

Nordea får varning och straffavgift

2015-05-19 | Sanktioner Bank

FI ger Nordea Bank en varning. Nordea ska också betala en straffavgift på 50 miljoner kronor.

Föreläggande att göra rättelse för Safello

2015-04-01 | Sanktioner

Safello AB föreläggs att genomföra rättelse när det gäller efterlevnaden av reglerna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) samt FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Föreläggande att göra rättelse för Goobit

2015-03-30 | Sanktioner

Goobit AB föreläggs att genomföra rättelse när det gäller efterlevnaden av reglerna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) samt FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2014

Fjällförsäkringar får anmärkning och straffavgift

Fjällförsäkringar får en anmärkning och ska betala en straffavgift på 750 000 kronor. Företaget har saknat tillräckligt med tillgångar för skuldtäckning i enlighet med försäkringsrörelselagens krav.

Solidum får anmärkning och straffavgift

2014-10-07 | Sanktioner

Solidum får en anmärkning och ska betala en straffavgift på 400 000 kronor. Företaget har haft flera brister i sin kreditriskhantering och kreditprocess.

Skandiabanken får anmärkning och straffavgift

2014-06-27 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Skandiabanken Aktiebolag en anmärkning. Skandiabanken ska också betala en straffavgift på 10 000 000 kronor.

Skandinavisk Kapitalförvaltnings tillstånd återkallas

2014-04-14 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar Skandinavisk Kapitalförvaltning AB:s tillstånd att utöva försäkringsförmedling.

Festival Internationals tillstånd återkallas

2014-01-14 | Sanktioner Marknad

FI återkallar Festivals tillstånd att driva värdepappersrörelse och förelägger bolaget att avveckla verksamheten.

Exchange Finans tillstånd återkallas

2014-01-14 | Sanktioner Bank

FI återkallar Exchange Finans tillstånd att driva finansieringsrörelse. Verksamheten ska avvecklas på ett sätt som mildrar effekterna för företagets kunder.

Laddar sidan