Neongelb Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Stillfront Group

2020-06-01 | Sanktioner

Neongelb Invest GmbH (HRB 147961) ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Stillfront Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Laddar sidan