Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2018

Henderson Global Investors Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

Henderson Global Investors Limited ska betala särskild avgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i SAS AB hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Criterion Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

Criterion Capital Management, LLC ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Fingerprint Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Harbing Management får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Scandinavian Real Heart

2018-12-20 | Sanktioner

Harbing Management AB ska betala en sanktionsavgift med 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Scandinavian Real Heart AB till Finansinspektionen.

Otus Capital Management Limited får sanktionsavgift för sen flaggning i Strax AB

2018-12-20 | Sanktioner

Otus Capital Management Limited ska betala en sanktionsavgift på 240 000 kronor för att för sent ha anmält att dess innehav av aktier och röster i Strax AB överstigit en flaggningsgräns.

JPMorgan Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd ska betala särskild avgift på 2 500 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Tele2 AB har sjunkit under relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Dalton Strategic Partnership får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-19 | Sanktioner

Dalton Strategic Partnership LLP ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Clas Ohlson Aktiebolag hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Cigogne Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-19 | Sanktioner

Cigogne Management S.A. ska betala särskild avgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i SAS AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan.

AreBe får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Camanio Care

2018-12-19 | Sanktioner

AreBe Group AB ska betala en sanktionsavgift på 21 250 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Camanio Care AB till Finansinspektionen.

AWTRAMS får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

2018-12-18 | Sanktioner

AWTRAMS AB ska betala en sanktionsavgift med 37 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Fastighets Aktiebolaget Trianon

2018-12-18 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Fastighets Aktiebolaget Trianon till Finansinspektionen.

Laddar sidan