Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2019

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i AcadeMedia

2019-12-09 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i AcadeMedia AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Qliro Group

2019-12-06 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 2 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Qliro Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Ayima Employee Benefit Trust 2011 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Ayima Group

2019-12-06 | Sanktioner

Ayima Employee Benefit Trust 2011 ska betala en sanktionsavgift på 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Ayima Group AB tillFinansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Auriant Mining

2019-12-06 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 15 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Auriant Mining AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Knowit AB

2019-11-29 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 45 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Knowit AB till Finansinspektionen.

Lissåker Consulting AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Appspotr

2019-11-28 | Sanktioner

Lissåker Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 35 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och BTA i Appspotr till Finansinspektionen.

Stocksund Financial Management AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Corem Property Group

2019-11-28 | Sanktioner

Stocksund Financial Management AB ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Corem Property Group till Finansinspektionen.

Håkull Communication AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i MedicPen

2019-11-28 | Sanktioner

Håkull Communication AB ska betala en sanktionsavgift på 32 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i MedicPen AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Knowit AB

2019-11-28 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Knowit AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ITAB Shop Concept

2019-11-27 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 22 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ITAB Shop Concept till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Lyko Group AB

2019-11-27 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 6 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier Lyko Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ITAB Shop Concept

2019-11-27 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ITAB Shop Concept till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bilia AB

2019-11-26 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Bilia AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Prime Living

2019-11-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 36 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Collector

2019-11-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 56 000 kronor för underlåtenhet att för att för sent ha anmält en transaktion med konvertibler i Collector AB till Finansinspektionen.

Athanase Industrial Partners II får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Concentric

2019-11-20 | Sanktioner

Athanase Industrial Partners II AB ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor på grund av felaktigheter i en anmälan om förvärv av aktier i Concentric AB till Finansinspektionen.

Athanase Industrial Partners Fund II Ltd får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Concentric

2019-11-20 | Sanktioner

Athanase Industrial Partners Fund II Ltd ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor på grund av felaktigheter i en anmälan om avyttring av aktier i Concentric AB till Finansinspektionen.

Lippa2008 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i OmniCar Holding

2019-11-19 | Sanktioner

Lippa2008 ApS ska betala en sanktionsavgift på 212 500 kronor för för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i OmniCar Holding AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Vostok New Ventures

2019-11-19 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vostok New Ventures Ltd till Finansinspektionen.

Midroc New Technology får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i PowerCell Sweden

2019-11-19 | Sanktioner

Midroc New Technology AB ska betala en sanktionsavgift på 2 700 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i PowerCell Sweden AB (publ) till Finansinspektionen.

Laddar sidan