Hoylu AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

Hoylu AB ska betala en sanktionsavgift på 2 100 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Finansinspektionen har funnit att Hoylu åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation i artikel 17.1 i Mar genom att inte offentliggöra insider-information samt genom att inte offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Bolaget har även åsidosatt sina skyldigheter i artikel 18 i Mar genom att inte föra en korrekt insiderförteckning.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet och fastställer
sanktionsavgiften till 1 000 000 kr.

Överklagande till kammarrätten

Finansinspektionen har överklagat förvaltningsrättens dom.

Kammarrättens dom

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom och fastställer
sanktionsavgiften till 1 600 000 kr.

Laddar sidan