Ramverk för Marknader

Finansinspektionen (FI) har ett brett uppdrag. FI ska arbeta för ett finansiellt system som är stabilt, som präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster och ett högt skydd för konsumenter. Detta ramverk tar sin utgångspunkt i dessa uppdrag och presenterar vilka mål verksamhetsområdet Marknader bör ha för sitt arbete.

OBS! den promemoria (med diarienummer FI Dnr 17- 4086) som fanns på denna sida avpublicerades 2019-08-19 eftersom den blivit inaktuell och inte längre gäller. 

Laddar sidan