Anmält till åklagare sedan 1998

År

Misstänkt
insiderhandel

Misstänkt
marknads-
manipulation
Misstänkt
insiderhandel
och marknads-
manipulation
Misstänkt
olagligt röjande av insider-
information
Misstänkt
utebliven
rapportering
1998 3 0 - - -
1999 3 4 - - -
2000 8 6 - - -
2001 3 2 - 2 -
2002 8 5 - 3 -
2003 15 6 - 1 -
2004 15 1 - 3 -
2005* 30 9 - 2 -
2006 60 33 - 2 4
2007 129 60 - 2 0
2008 110 190 - 4 0
2009 98 161 - 1 2
2010 118 129 - 2 0
2011 108 193 - 1 0
2012 111 221 0 1 0
2013 164 164 0 3 0
2014 201 115 0 3 0
2015 199 144 6 0 0
2016 218 148 4 0 0
2017 368 267 5 1 -
2018 331 403 2 1 -

* Den 1 juli 2005 började lagen om marknadsmissbruk vid handel av finansiella instrument att gälla. Den ersatte tidigare lagstiftning på området.

Senast granskad: 2018-05-30
Laddar sidan