Undersökningar

Här publicerar vi information om tillsynsundersökningar och temaundersökningar som Finansinspektionen gör för att kontrollera regelefterlevnaden hos tillstånds- eller registreringspliktiga företag. Utredningar som gäller efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning publiceras inte i denna lista.

Vi publicerar när en undersökning börjar och när den avslutas, vilken typ av undersökning det är och mot vilket/vilka företag. Efter att undersökningen avslutats kan du hitta resultatet i form av ett beslut. Om beslutet resulterar i en sanktion, länkar vi även till sanktionen.

Pågående undersökningar

Avslutade undersökningar

Information om FI:s tillsynsundersökningar skulle kunna utgöra insiderinformation enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (Mar). Mer information om offentliggörande av insiderinformation hittar du på sidan Emittenter/ Insiderinformation

Senast granskad: 2021-01-04
Laddar sidan