Penningtvättsundersökning

Finansinspektionen ska undersöka hur företag som handlar med virtuella valutor efterlever penningtvättsregelverkets krav på allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

Startdatum: 2021-10-21

Företag som undersöks

Goobit AB och Safello AB. Båda företagen blev börsintroducerade i maj 2021 och är numera listade på Nasdaq First North Growth Market.

Varför gör vi denna undersökning?

Samordningsfunktionen för nationella riskbedömningen av penningtvätt och den överstatliga riskbedömningen publicerad av Europeiska kommissionen pekar ut handel med virtuella valutor som hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Sedan den 1 januari 2020 omfattas företag som erbjuder växling av virtuella valutor av det svenska penningtvättsregelverket och är registreringspliktiga hos FI som finansiella institut enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Utifrån ett riskbaserat förhållningssätt och mot bakgrund av ovan nämnda skäl finns det därför anledning för FI att granska dessa företag.

Laddar sidan