Undersökning av informations- och cybersäkerhet

FI ska undersöka om Nordnet Bank har ar upprättat och implementerat ändamålsenliga processer och verktyg för att effektivt skydda företaget mot cyberattacker.

Startdatum: 2021-05-05

Företaget som undersöks

Nordnet Bank AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om bankerna har kontroll över risker som kan hänföras till informations- och cybersäkerhet och att de efterlever relevanta regelverk inom detta område.

Det fokus FI valt för undersökningen motiveras med att risken för omfattande konsekvenser av en cyberattack eller driftstörningar i it-miljön av annan orsak ökar utan ändamålsenliga processer för, och implementering av, verktyg för att effektivt skydda institutets skyddsvärda tillgångar.

Laddar sidan