Undersökning om intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen

FI ska undersöka hur Nordnet Bank AB säkerställer att de kunder i banken som genomför blankningar gör detta i enlighet med de regler som följer av blankningsförordningen.

Startdatum: 2021-03-31

Företaget som undersöks

Nordnet Bank AB

Varför gör vi denna undersökning?

Mot bakgrund av de blankningstransaktioner som genomfördes i aktier i ett noterat bolag den 19 och 22 februari 2021 av kunder till Nordnet Bank AB vill FI granska bankens rutiner och processer för blankning samt hur dessa tillämpas.

Blankningsförordningen reglerar bland annat under vilka förutsättningar man som investerare får blanka aktier. Till exempel får man inte blanka aktier utan täckning. För mer information se FI påminner om regler för blankning.

Som ett led i FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om aktörer på värdepappersmarknaden efterlever relevanta regelverk inom de aktuella områdena.

Laddar sidan