Undersökning om särskilda gränssnitt

FI ska undersöka Swedbank AB:s hantering och reglerefterlevnad av kraven för särskilda gränssnitt.

Startdatum: 2021-09-02

Företaget som undersöks

Swedbank AB

Varför gör vi denna undersökning?

Syftet med undersökningen är att utreda om banken har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att dess särskilda gränssnitt gentemot tredjepartsleverantörer uppfyller kraven på sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder i enlighet med EU:s andra betaltjänstdirektiv EU (2015/2366) och Kommissionens delegerande förordning (EU) 2018/389 om tekniska tillsynsstandarder.

Laddar sidan