Undersökning om styrning, uppföljning och rapportering av kreditrisker

FI ska undersöka hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.

Startdatum: 2021-01-11

Företaget som undersöks

Klarna Bank AB

Varför gör vi denna undersökning?

En grundläggande del av alla bankers verksamhet är att ha kontroll över risker kopplade till kreditverksamheten, så kallade kreditrisker. Bankerna ska bland annat ha processer och metoder för styrning, uppföljning och kontroll av sina kreditrisker.

Som ett led i Finansinspektionens tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om bankerna har kontroll över sina kreditrisker samt att de efterlever relevanta regelverk inom detta område.

Läs mer

Laddar sidan