Resultat

2013

Remissvar om finansiella konglomerat

FI ser positivt på föreslaget till nya regler för finansiella konglomerat och grupper, men pekar på att det i vissa delar behövs förtydliganden och vägledning.

2012

Relationen mellan Solvens 2 och tjänstepensionsdirektivet

FI har lämnat ett remissvar på promemorian Relationen mellan Solvens 2-direktivet och tjänstepensionsdirektivet.

Laddar sidan