Resultat

2019

Nya regler om stark kundautentisering

2019-09-04 | PSD 2 EBA Nyheter

FI publicerar frågor och svar om nya regler som införs den 14 september.

2018

FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

2018-12-03 | PSD 2 Regler EBA

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet.

FI tillämpar EU-riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster

2018-04-25 | PSD 2 EBA Nyheter

FI kommer efter den 1 maj 2018 att tillämpa europeiska bankmyndigheten, EBA:s, riktlinjer för säkerhetsåtgärder för operativa risker och säkerhetsrisker för betaltjänster enligt det andra betaltjänstdirektivet.

FI kommer att tillämpa riktlinjer för rapportering av allvarliga incidenter

2018-02-19 | PSD 2 EBA Nyheter

FI kommer efter den 1 maj 2018 att tillämpa Europeiska bankmyndigheten, EBA:s, riktlinjer för rapportering av allvarliga incidenter enligt det andra betaltjänstdirektivet. FI har meddelat EBA att FI avser att följa riktlinjerna för rapportering vid allvarliga incidenter.

2017

FI tillämpar EBA-riktlinjer om minimibelopp för ansvarsförsäkring

2017-10-10 | PSD 2 EBA Nyheter

FI avser att tillämpa nya riktlinjer från EBA om fastställandet av minimibelopp för ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti enligt betaltjänstdirektivet PSD2.

EU-samråd om centralt register

2017-07-25 | PSD 2 EBA Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett samråd om tekniska standarder för centralt register under det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

EU-förslag om processer för klagomål om överträdelser mot andra betaltjänstdirektivet

2017-02-20 | PSD 2 EBA Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer för processer för klagomål för överträdelser mot det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

2016

Förslag till riktlinjer för ansökan om betaltjänster

2016-11-07 | PSD 2 Regler EBA

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer för ansökan om tillstånd och registrering enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

EU-förslag om kundautentisering och säker kommunikation

2016-10-06 | PSD 2 EBA Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat ett förslag till tekniska standarder för (RTS) om stark kund autentisering och säker kommunikation enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Laddar sidan