Resultat

2020

Stabiliteten i det finansiella systemet 2020:2

2020-11-25 | Om FI

FI publicerar årets andra stabilitetsrapport.

Branschsamtal om marknaden för företagsobligationer

2020-09-09 | Om FI

Finansinspektionen bjuder in till rundabordssamtal för att diskutera åtgärder för att öka företagsobligationsmarknadens motståndskraft och förbättra dess funktionssätt, inklusive åtgärder för att öka transparensen.

Bankbarometern (2020:2)

2020-06-26 | Om FI

Läs mer

Webbsänd pressträff om SEB

2020-06-25 | Om FI

Finansinspektionen (FI) håller pressträff torsdagen den 25 juni efter styrelsens beslut om undersökningen av SEB AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Extra styrelsesammanträde

2020-06-25 | Om FI

Vid sammanträdet kommer frågan om Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (SEB) styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna att behandlas.

2019

Styrelsemöte, december

2020-12-15 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, november

2020-11-17 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, oktober

2020-10-13 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, september

2020-09-15 | Om FI

Läs mer

Laddar sidan