Resultat

2020

Largor får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i TiksPac

2020-09-17 | Sanktioner

Largor AB ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i TiksPac AB till Finansinspektionen.

Pictet Asset Management Limited får avgift för sen blankningsanmälan i SKF

2020-09-16 | Sanktioner

Pictet Asset Management Limited ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Aktiebolaget SKF uppnått ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ENLABS

2020-09-16 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 28 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i ENLABS AB till Finansinspektionen.

Pictet Asset Management SA får avgift för sen blankningsanmälan i Skanska och Securitas

2020-09-16 | Sanktioner

Pictet Asset Management SA ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Skanska AB samt Securitas AB uppnått respektive sjunkit under ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Logistri Fastighets AB

2020-09-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 2 140 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Logistri Fastighets AB (publ) till Finansinspektionen.

Grönsakshuset i Norden får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Northbaze Group

2020-09-15 | Sanktioner

Grönsakshuset i Norden AB ska betala en sanktionsavgift på 700 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med BTA i Northbaze Group AB till Finansinspektionen.

SCGE Fund L.P. får avgift för sen blankningsanmälan i Fingerprint Cards

2020-09-14 | Sanktioner

SCGE Fund L.P. ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Fingerprint Cards AB den 17 januari 2018 sjunkit under ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Aerowash

A har handlat aktier i bolaget Aerowash AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpen har utförts av legitima skäl.

BNP Paribas får avgift för sen blankningsanmälan i SAS

2020-08-26 | Sanktioner

BNP Paribas SA ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i SAS AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Humea AB får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i Enzymatica AB

2020-08-20 | Sanktioner

Humea AB ska betala en sanktionsavgift på 93 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Enzymatica AB samt på grund av fel i anmälan av en transaktion med aktier i Enzymatica AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan