Resultat

2017

FI ändrar remissvar om redovisningstillsyn

FI har ändrat sitt remissyttrande från 2015 om ansvaret för redovisningstillsynen i Sverige. I sitt ursprungliga yttrande ställde sig FI i huvudsak bakom förslaget att FI skulle få det fulla ansvaret för den svenska redovisningstillsynen.

2015

Remissvar: En översyn av årsredovisningslagarna

2015-11-25 | Redovisning Remissvar

FI är positiv till att de nuvarande årsredovisningslagarna ersätts med nya årsredovisningslagar och att bestämmelserna om delårsrapporter samlas i en ny särskild lag.

Remissvar: betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn

2015-06-29 | Redovisning Remissvar

Finansinspektionen ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag men anser också att övergångsbestämmelser är nödvändiga samt att tillsynsansvaret och ingripande-möjligheterna när det gäller rapportering behöver klargöras.

Laddar sidan