Resultat

2020

2019

2018

2017

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag.

2016

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

FI:s författningar (FFFS) - Försäkringsföretag

Här är en lista på gällande föreskrifter och allmänna råd som berör försäkringsföretag.

Laddar sidan