Inför ansökan

Har du bestämt dig för att söka tillstånd eller vill du veta mer om vad det innebär? Här får du veta vad som är viktigt att känna till innan du söker tillstånd. Du kan se vilka tillstånd och regler som är aktuella för olika typer av institut såsom banker, försäkringsförmedlare och valutaväxlare. Du hittar också vägledande frågor och svar samt uppgifter om handläggningstider och avgifter.

Hitta rätt tillstånd

Uppgifter om handläggningstider och ansökningsavgifter, hittar du på våra sidor om tillstånd. Där står också vad en ansökan ska innehålla för att vara komplett.

Här kan du nå rätt tillståndssida genom att söka på en viss typ av institut, till exempel försäkringsförmedlare eller alternativa investeringsfonder:

 

Du kan också söka dig fram via tillstånd inom bankområdet, tillstånd inom försäkringsområdet och tillstånd inom marknadsområdet.

Handläggning

Hur lång tid det tar att handlägga ett ärende beror på vad det gäller. Vissa ärenden har lagstadgade rikttider. För övriga ärenden har FI satt upp interna rikttider.

Handläggningen blir effektivare med kompletta ansökningshandlingar.

Avgifter

FI tar ut en avgift för varje ansökan om tillstånd. Avgifterna är olika beroende på vilket tillstånd som söks.

Ansökningsavgifter

Regler

Innan du lämnar in en ansökan eller anmälan är det viktigt att du tar del av de regler som gäller för det du ansöker om. Du behöver beskriva för oss hur du uppfyller kraven för det sökta tillståndet.

Regler för verksamheter inom respektive område hittar du här:

Regler för område bank

Regler för område försäkring

Regler för område marknader

Fullmakt

Om du är ombud för en annan sökande bör du lämna in en fullmakt som visar att du har rätt att företräda denna person. En fullmakt ska innehålla ombudets namn och uppgifter om uppdragets omfattning.

Rådgivning och möjlighet till förhandsbesked

FI har ingen möjlighet att ge individuell rådgivning. 

Du kan ansöka om förhandsbesked för att få veta om det krävs tillstånd att driva försäkringsrörelse för en planerad verksamhet. I övrigt går det inte att ansöka om förhandsbesked.

Hantering av personuppgifter

När man söker tillstånd på FI lämnar man ibland personuppgifter, till exempel om personer i ledande ställning.

Behandling av personuppgifter

Senast granskad: 2022-01-11
Laddar sidan