Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier

FI publicerar dagligen betydande korta nettopositioner, det vill säga i de fall de utgör mer än 0,5 procent av den emitterade aktiekapitalet i berört bolag. Den ena listan visar aktuella positioner, den andra historiska uppgifter.

Listorna publiceras dagligen, normalt strax efter klockan 15.30, se nedan. Nya listor publiceras även om det inte har tillkommit några betydande korta nettopositioner jämfört med den senast publicerade listan.

Kompletterande information om publicerade blankningar (2019-04-12)

Enligt artikel 5 i blankningsförordningen ska betydande korta nettopositioner i aktier anmälas till den relevanta behöriga myndighet i det land som framgår av informationen som publiceras i Europeiska värdepappers och marknadsmyndighetens (Esma) Financial Instrument Reference Data System (FIRDS) under "Upcoming RCA". På grund av osäkerhet om trovärdigheten i information som rör "Upcoming RCA" för instrument som nyligen har upptagits för handel eller vid ISIN-byte på grund av bolagshändelse (ex. vid split) så har Finansinspektionens publicering av vissa anmälningar senarelagts.

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan