Företagsregistret

Pensum Aktiebolag

Adress
Box 7121
103 87 STOCKHOLM
Telefon
08-41006500
Kategori
Försäkringsförmedling
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556493-1151
Institutnummer hos FI
35349

Tillstånd

  • 2008-01-30 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • 2005-08-31 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • 2005-08-31 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
  • 2005-08-31 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (indirekt)
  • 2005-08-31 h) Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
  • 2005-08-31 h) Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (indirekt)

Se gränsöverskridande handel

Anställda försäkringsförmedlare

Laddar sidan