Företagsregistret

Pensum Aktiebolag

Adress
Box 7121
103 87 Stockholm
Sverige
Telefon
08-41006500
Kategori
Försäkringsdistribution
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556493-1151
Institutnummer hos FI
35349
Status
Aktiv, 2002-02-28

Tillstånd

 • 2005-08-31 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 Ia) Livförsäkring (indirekt)
  Ia) Livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäk (indirekt)
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
  IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 IIa) Giftermålsförsäkring (indirekt)
  IIa) Giftermålsförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
  IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 IIb) Födelseförsäkring (indirekt)
  IIb) Födelseförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 III. Försäk ankn värdepappersfonder (indirekt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (indirekt)…
  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 10. Motorfordonsansvar (direkt)
  10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 10. Motorfordonsansvar (indirekt)
  10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 11. Luftfartygsansvar (direkt)
  11. Luftfartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 11. Luftfartygsansvar (indirekt)
  11. Luftfartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 12. Fartygsansvar (direkt)
  12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 12. Fartygsansvar (indirekt)
  12. Fartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 13. Allmän ansvarighet (indirekt)
  13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 14. Kredit (direkt)
  14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 14. Kredit (indirekt)
  14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 15. Borgen (direkt)
  15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 15. Borgen (indirekt)
  15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
  16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 17. Rättsskydd (direkt)
  17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 17. Rättsskydd (indirekt)
  17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 18. Assistans (direkt)
  18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 18. Assistans (indirekt)
  18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 1. Olycksfall (indirekt)
  1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 2. Sjukdom (indirekt)
  2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 3. Landfordon (direkt)
  3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 3. Landfordon (indirekt)
  3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 4. Spårfordon (direkt)
  4. Spårfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 4. Spårfordon (indirekt)
  4. Spårfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 5. Luftfartyg (direkt)
  5. Luftfartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 5. Luftfartyg (indirekt)
  5. Luftfartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 6. Fartyg (direkt)
  6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 6. Fartyg (indirekt)
  6. Fartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 7. Godstransport (direkt)
  7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 7. Godstransport (indirekt)
  7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 8. Brand och naturkrafter (indirekt)
  8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 9. Annan sakskada (direkt)
  9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-08-31 9. Annan sakskada (indirekt)
  9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Se gränsöverskridande handel

anställdaforsform

Övrigt

Laddar sidan