Företagsregistret

EnterCash Ltd

Adress
Suite 3, 64/1 Agiton Building
SAN GWANN SGN 1437
Malta
Telefon
+3521461443
Kategori
Utländskt betalningsinstitut, svenskt ombud
Annan verksamhet
Utländskt betalningsinstitut, gränsöverskridande h
 
Institutnummer hos FI
29667
Status
Aktiv, 2012-02-02

Tillstånd

  • 2012-02-02 Tjänster kontantinsättning på betalkonto
    Tjänster kontantinsättning på betalkonto, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 1 p. (gränsöverskridande)
  • 2012-02-02 Tjänster kontantuttag från betalkonto
    Tjänster kontantuttag från betalkonto, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 2 p. (gränsöverskridande)
  • 2012-02-02 Betalningstrans via tele/infoteknik/nätoperatör
    Betalningstransaktion via tele-/informationsteknik-/nätoperatör, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 7 p. (gränsöverskridande)

agerar ombud - tjänster kontantinsättning på betalkonto

agerar ombud - tjänster kontantuttag från betalkonto

agerar ombud - betalningstrans via tele/infoteknik/nätoperatör

agerar ombud - genomföra betalningstransaktioner

agerar ombud - penningöverföring

agerar ombud - betalningsinitieringstjänster

agerar ombud - kontoinformationstjänster

Laddar sidan