Företagsregistret

Kemmer, Simon

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2016-11-28 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2016-03-30 12. Fartygsansvar (direkt)
 • 2016-03-30 6. Fartyg (direkt)
 • 2015-05-28 1. Olycksfall (direkt)
 • 2015-05-28 2. Sjukdom (direkt)
 • 2014-06-19 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2014-06-19 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2014-06-19 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2014-06-19 18. Assistans (direkt)
 • 2014-06-19 3. Landfordon (direkt)
 • 2014-06-19 7. Godstransport (direkt)
 • 2014-06-19 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2014-06-19 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan