Företagsregistret

Strand, Johan

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2016-11-28 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2016-11-28 1. Olycksfall (direkt)
 • 2016-11-28 2. Sjukdom (direkt)
 • 2016-10-06 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2016-10-06 13. Allmän ansvarighet (direkt)
 • 2016-10-06 17. Rättsskydd (direkt)
 • 2016-10-06 18. Assistans (direkt)
 • 2016-10-06 3. Landfordon (direkt)
 • 2016-10-06 7. Godstransport (direkt)
 • 2016-10-06 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2016-10-06 9. Annan sakskada (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan