Företagsregistret

Erbom, Mathias

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsförmedling anställd
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
Institutnummer hos FI
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2018-02-23 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
 • 2018-02-23 h) Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
 • 2013-12-12 Ia) Livförsäkring (direkt)
 • 2013-12-12 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
 • 2013-05-15 10. Motorfordonsansvar (direkt)
 • 2013-05-15 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2013-05-15 1. Olycksfall (direkt)
 • 2013-05-15 2. Sjukdom (direkt)
 • 2013-05-15 3. Landfordon (direkt)
 • 2013-05-15 7. Godstransport (direkt)
 • 2013-05-15 8. Brand och naturkrafter (direkt)
 • 2013-05-15 9. Annan sakskada (direkt)
 • 2013-05-15 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
 • 2013-05-15 b) Motorfordonsförsäkring (direkt)
 • 2013-05-15 e) Försäkring mot brand och annan skada på egendom (direkt)

Förmedlare

Laddar sidan